Zene: Peter G. Paszti: "Az időn át"

       TAROT, MÁGIKUS ÖNISMERET

tarot

RÉSZLETEK A KÖNYVBŐL

"Az úr (űr) éje éppen olyan mély sötétségét teríti rád, mint amilyen feneketlen a mágus - köpenye alá rejtett - világa.

Azt gondolod, az űr nem azért ilyen elrettentő, mert végtelen, hanem mert kérdezés nélkül nyel el mindent, amivel rezonálni kezd.

Mindent felszippant, magához vonz, és eltüntet egy lélegzettel, egy orbitális nyeléssel. Az emésztéssel nem tölt sok időt, mindent egyetlen határozott gondolat-mozdulattal illeszt helyére.

A köpönyeg hatalmas, mágikus delejével tart bűvöletben. Titkot sejtesz, ezért eszelősen kutatod a rést, melyen bepillanthatsz. A titok, mit nem tudunk felismerni: odabent is te keresed a rést, melyen kipillanthatsz. A palást alá, a palást alól…

A mágus palástjának hatalma, hogy csupán egy mozdulat, és minden, ami alatta volt, egy monumentális terítéssel azonnal a felszínre kerül, s szóródik-tágul a horizont végtelenjéig. A mind-ig.

Ha kedve úgy kívánja, bármikor visszafordíthatja dimenzióköntösét, s ismét itt találod magad ebben a szentséges pont-pillanatban.

A köpönyeg éjsötét, ha bezár, de ragyogó fénnyel világít, ha szabadon enged.

Mágikus csapda. Nincs belőle menekvés, mert ha kint vagy, bentre vágysz, ha bent, kintre, s nem érted, hiába kergeted magad, el nem éred, csupán vágyad nyomát taposod, mely mindig a másik oldalon marad, mint ahol vagy."

"A Tarot (taro) titkot fejt. Láthatóvá teszi a láthatatlant, azaz szembenézet a rejtett valósággal. Tehát izgalmas, bizsergető, érdeklődést felkeltő. Akkor vetünk kártyát, intézünk fohászt az éghez, amikor kevésnek tűnik a belső erő, amikor lezárulnak a szellemi látás előtti ajtók. Mosolyogsz, mert úgy véled, jószerént még ki sem nyíltak…

A tarózás első nekifutásra mosolyra késztető játékot sejtet. Kártyát vetni, s tőle a jövőt kérdezni, a tudományos világban nem igazán trendi. Az anyagiság, az egyéni élvezetek mohósága, na és a hitetlenség hideg kiábrándultsága elutasítja a mágikus igazságot. Babonává, játékká fokozza, hiszékenyek tanítójának titulálja.

A tarot is, ahogy minden más, egyszerre jelképezi az alacsony szintű babona és magas szintű szellemi tanítás elemeit. Szepes Mária szavaival a hozzá nem értők számára a játék, a jóslás, a babona eszköze. Az ősi tudás őrzői, felismerői azonban hamar azonosulnak a lapok szimbolikus értelmével, felfedezik bennük a titkos tudást, ami egyáltalán nem titkos, hisz ott áll előttünk minden festett lapon a tartalom, azonban az anyagi világ foglyai, a szellemi látásukat nem használók nem látnak mást, mint fura figurákat, értelmezhetetlen környezetben.

A tarot nagyszerűsége, hogy mindaz, amit őseink ösztön szinten, elemi valóságukban, fejlettségük magas fokán megéltek (ezt gondoljuk legalább is), megőrizte nekünk, anyagba süllyedt utódok buta és vak nemzedékei számára. Várva arra, hogy a hozzáértők, a tudásra éhesek újra megfejtsék igazi értelmüket. Aki kezében játékszer, ott nem izzik fel fénye, s ott maradjon is az. A mai mágusok azonban szellemi éberséggel ismerhetnek rá valami egészen különös belső világra. Önnön belső világukra.

A játék kódolt üzenetben hozza elénk létünk alapvetéseit, a teremtés misztériumát, az élet élhetőségének lényegét. Ez pedig nem valami ködös és kitalált fantázia termék, hanem maga a valóság. Évezredeket vészeltek át a szimbólumokkal telített lapocskák, azzal áltatván a nem beavatottakat, hogy csupán ártatlan kártyajáték eszközét tartják kezükben.

Ha jobban odafigyelnünk, már a jövőt is faggatni engedi, holmi jóslást képezve belőle.

Nem azért áll középső szinten a jövendölés, mert a jövő lehetséges változatai nem deríthetők fel tudatosan, hanem mert leginkább azt a választ várjuk, amit hallani szeretnénk, akkor is, ha nem az az igazság. Így működik az egonk, nincs ezzel baj. Csak, ez azzal is jár, hogy ha nem kedvező a jóslat, kinevetjük és eldobjuk. Veszélye viszont, hogy a tudat beépíti az elmébe, és programozásként kezeli. Holott végzetszerűségről legtöbb esetben szó sincs. A jövő minden esetben formálható, ha kész vagy formálni. Ha nem teszel semmit, nincs mit csodálkozni azon, ha az intelem megfogan.

Harmadik nekifutásra pedig egészen komoly és varázslatos helyzetképet vázol az asztalra, olyan valóságot, mely pontosan fedi a jelen pillanatát, s e pontosság alapján a magasabb rezgésű létezés idetükrözteti a következő életeseményeket. Mint lehetséges jövőképet.

Attól függ tehát értelme, kinek a kezébe kerül, ki hogyan értelmezi.

A játék eszközeként életed végéig ott pihenhet a polcodon, miközben soha meg nem tudod, miért volt boldogtalan az életed.

Nem állítom egy pillanatig sem, hogy a tarot az egyetlen eszköz a boldogsághoz vezető labirintusban, azonban számos helye lenne az életben, számos alkalommal fordulhatnál hozzá kérdéseiddel, számos esetben tudnál értelmes irányt venni a zavaros hétköznapokban.

A szellemi világ ott pihen minden centiméterén környezetednek, de hogy melyik módon vagy képes a kapcsolatot felvenni, ez rajtad múlik.

A kártya elég határozott jelenléte és bizonysága az emberlét szellemi eredetének, a halál képtelenségének, a magasabb szintű, és boldog élet lehetőségének. Mert csodásan végigvezet az élet misztériumán.

Végig fogunk haladni az összes kártyalap jelentésén, megállva értelmezésüknél, hogy a végén összerakjuk az egész életet. A tarot minden kérdésre megfelel, nekünk „csupán” olvasni kell tudni a kódokat."

------------ xxxxxx --------------

A kártyavetést 3 szinten tehetjük szükségessé. A játék kedvelői valószínűleg nem látnak benne mélyebb értelmet. A tarót úgy találták ki, hogy a beavatatlanok előtt ne legyen nyilvánvaló a mágikus tudás. Azonban a beavatottak értik a szimbólumok jelentéseit, felsőbb erők működését látják az ábrák, színek, formák felbukkanásában.

  • Értelmezhető a mindennapi történésekre adott válaszként, a fizikai létezés racionális kérdéseit figyelembe véve (vállaljam-e ezt a kapcsolatot, elutazzam-e külföldre, elköltözzem-e, mikor születik gyermekem, satöbbi) Több féle választ kaphatunk, több féle lehetőséget is felkínálhat a kártya. A bölcsesség fokmérője, ha képes vagy bármelyik elfogadására. A párkapcsolati kérdések képezik ennek a csoportnak legnagyobb területét, hiszen ez határozza meg mindennapi létünk milyenségét. Ha összhangban élsz pároddal, gyermekeiddel, társadalmi feladataid, munkád, hivatásod porondján is nagyobb lendülettel, elkötelezettséggel, egészséggel teljesítesz. Ellenkező esetben semmi nem úgy működik, ahogy jó lenne, tehát a helyzet mindenképp orvosért kiált.
  • Értelmezhető a személyiségfejlesztés vonatkozásában, mely magasabb tudatosságot jelent, de a 3dimenzió fogságában mozogva. (kérdései: milyen döntést hozzak, hogy pozitívabb gondolkodású vezető lehessek, vagy mit kell tennem azért, hogy a párom jobban szeressen) A kérdések feltételezik az önismeretre való hajlamot, a szeretet jelenlétét, a segítő szándékot.
  • A legfelsőbb szint kérdései pedig: mi az életfeladatom, milyen szerepet hoztam magammal, miért ezek az emberek életem kísérői, felismerem-e sorseseményeimben a rendeltetést. Ebben a magasságban készen állsz a transzcendens világgal való kapcsolatra, s a halállal való szembenézés nem csak a fizikai elmúlást, hanem az örök léttel való találkozás pillanatát is jelenti. Felsőbb vezetőid, égi angyalaid válaszai szüremlenek át az égi posztón.

vissza a "Könyveim" oldalra