Zene: Peter G. Paszti: "Az időn át"

A REIKI ÉLMÉNY

 

Az életet, véleményem szerint csak élményszerűen érdemes élni. 

Élmények hatására benyomások – benyomódások – keletkeznek energiaburkomon, melyeket tudomásul veszek, és lehetőségeimhez mérten feldolgozok.

Benyomások hatása alatt létezni azt jelenti, nem korlátozom tudatommal a történéseket, nem akarok mást, mint ami éppen történik velem.  

Tudod, miért? Mert mindaz, ami történik, saját döntéseim törvényszerű következménye. 

Ha jó, ha rossz, minden eseményben csupán saját választásaim nyomait követem. 

Ha nem fogadom el, amit átélek, egyet jelent:  megkérdőjelezem döntéseim .  És hát, ez az, amit nem szabad megtenni. 

Miért, talán nem hibázhatok?

Na persze.

Nem a hibázásokról beszélek, hanem a döntések pillanatnyi helyességéről. El tudod képzelni, hogy valaha is ne úgy dönts, ahogy legjobbnak tartod?

Nem tudsz másként tenni.  Az ego képtelen másképp dönteni, mint ahogy az adott pillanatban helyesnek – leghelyesebbnek – véli. Akkor is, ha ez egy gonosz, elvetemült cselekedet.

Az ego már csak ilyen.

Mivel önmagát védi, kénytelen így működni.

Ugyanez vonatkozik az öncsonkításra is, bár első hallásra ellentmondás lapul a gondolatban. Pedig, ha az ego önszántából okoz fájdalmat magának, azzal is magát védi. A külvilág ereje, támadásai ellen.  Minden, de minden tettünk ide vezethető vissza. Az ember nem képes az egoja ellen létezni.

Döntéseim tehát mind az egom énvédő mechanizmusának megnyilvánulásai. Ha hibáim felett jajongok – önvád, szégyen, bűntudat és ezek baráti társasága -, önmagam létét kérdőjelezem meg, pontosan azt a pillanatot, melyben azt az utat választottam, melyen elindulva most ebben a helyzetben vagyok. Saját múltbeli lépésem válik hiteltelenné, ha nem veszem tudomásul  jelenem történéseit. Senki, de senki nem hibáztatható. Még én sem.

Nem hibás vagyok, hanem tudatlan, mert nem voltam tisztában lépéseim  következményeivel.  A tudatlanság pedig tanulással korrigálható.

Mindezen kis bevezető után rátérek a reiki élmény valóságára.

Amikor azt mondom, él-mény, arra gondolok, bármilyen aprócska pont vagyok: mint egy-én, megéléseimmel a mind-én (minden) élménytömbjét gazdagítom.

Tehát.

Minden pillanat számomra, és csakis számomra valóság, nekem, és csakis nekem hozza létre a kozmikus kiáradás. Ahogy mások – emberek, állatok, tárgyak, jelenségek – számomra teremtenek élményszerű tapasztalást, úgy én is valamilyen céllal vagy okkal jelenek meg mások életében.

Én is egy saját, mindenfelé áramló hullámteret hozok létre, és mások is. Világunk egy hatalmas hullámtér, melyben egymásba áradunk, áthatolunk, kivonulunk, nyomot hagyunk, összefolyunk és szétválunk. Szakadatlan. Az anyagi test csak aprócska mozgatója hatalmas szellemtestemnek, hisz itt tanyázik az ego, az isten cselekvő része.

Ha képes vagy szellemi látással tekinteni környezeted résztvevőire, valami egészen különöset tapasztalsz. Észreveszed, a tárgyak hogyan kommunikálnak veled.  Színükkel, formájukkal, fényükkel, minőségükkel, mind valamilyen jelentést hordoznak.

Ahogy megmozdulsz, megváltoznak a fények, formák, hangulatok, elhelyezkedések. Pedig semmi nem változott, csak te módosítottál szemlélőpontodon.

Így működik a reiki élmény. Az univerzum ezen a módon kommunikál veled. Nem tesz mást, csak észrevéteti: ahogy elmozdítod figyelmed, ahogy megváltoztatod térbeli-időbeli helyzeted, megváltoznak a körülmények. Valójában semmi nem mozdul, minden esetben te változtatsz.

A reikit nem csak kezelési módként, nem kizárólag kézrátételes gyógyításként használhatod.

Sőt, furcsát mondok, a reikit nem is mi használjuk, hanem a reiki használ minket. Megint csak az ego, mint öntudat megfogalmazása az „energiát közvetítek”  kifejezés.  Valójában az energia közvetít minket - egymásnak.

Bármit teszel, bárhol vagy, bárhogy érzel , vagy gondolkodsz, mindig a kozmikus energiaáram részeként létezel. Az energia teremtménye vagy.

Nincs olyan, hogy nem reikizel, nem energiázol, nem pránázol. Mert mindig azt teszed. Csak öntudatlanul, haszontalanul, sokszor felesleges energiát pazarolva, hiábavaló módon, ostobán.

A reiki élményt feltáró gondolataimmal tehát arra szeretném felhívni a figyelmet, érdemes tudatos én-megéléssel létezni, együttműködni a történésekkel, mert  minden eseményben „az energia” érzékelője és visszatükrözője vagy. Ha nem tudod, akkor is. Ezért gondolom, hogy ha élmény-szerűen éled az eseményeket, vagyis tudatosan éber figyelemmel fogadva – hisz mind neked szól -, nem csak élvezetessé, de értelmessé is válhatnak a mindennapok nehézségei.

Tudod miért? Nagyon egyszerű: mert mindenben megtalálod az istenek üzenetét, tanító, segítő szándékát.

A legnagyszerűbb élmény pedig az, ha azzal a tudattal éled megszokott eseményeid, hogy minden pillanatban saját filmed főszerepét játszod. Élj így, és élvezd.  

 

vissza a főoldalra